Registracija Zaboravljena lozinka?
O nama
Tvrtka: Hattrick-PSK društvo s ograničenom odgovornošću za priređivanje igara na sreću
Skraćeni naziv: Hattrick-PSK d.o.o
Sjedište i adresa: Dugopolje, Sv. Leopolda Mandića 14
Osnovna djelatnost: Djelatnost kladionica
Pravni oblik: Društvo sa ograničenom odgovornošću
Direktor: Jerko Šarić
Telefon: 01/2399-200
Telefaks: 01/2399-228
Besplatni info-telefon: 0800-200-133
Email: podrska@psk.hr
Web adresa: www.psk.hr
Matični broj (MB): 01366904
OIB: 92265244213
Matični broj subjekta (MBS): 080223744, Trgovački sud u Splitu
Temeljni kapital: 78.228.400,00 kn, uplaćen u cijelosti
Žiro račun: IBAN: HR89 24020061100587683
Poslovna banka: Erste&SteiermÄrkische Bank d.d., Rijeka, Jadranski Trg 3a
Godina osnivanja: 1998
Broj zaposlenih: 724 (stanje zaključno sa 02.01.2017.g.)
Odobrenje za priređivanje igre klađenja putem interneta: KLASA: UP/I-461-03/16-01/03
URBROJ: 513-07-21-01/16-12
Zagreb, 30. prosinca 2016.g.
leftright